Γιατί Χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή ηττοπάθειας, αλλά μια ζωή νίκης. Μάθε αυτά που ο Θεός θέλει να μάθεις γιατί ο Ίδιος ο Θεός λέει στο λόγο Του, τη Γραφή, “ο λαός μου αφανίζεται δια έλλειψιν γνώσεως”. Έτσι θα μπορείς να ζήσεις μια νικηφόρα ζωή και να είσαι “κεφαλή και όχι ουρά, υπεράνω και όχι υποκάτω” όπως ο Θεός θέλει να είσαι. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η διακονία ονομάστηκε “Πνευματικές Κορυφές”. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πετάξει ψηλά – πνευματικά μιλώντας – πάνω από τα προβλήματα νικώντας στις μάχες της ζωής. Γιατί “αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα πετάξουν με τα φτερά του αετού, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περπατήσουν και δεν θα ατονήσουν” (Ησαΐας 40:31).